Integritetspolicy

___________________________

Allmänt

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida
beskriver vi hur insamling och användning av data på denna webbplats hanteras för att följa lagar
och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång
per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning,
radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att
kontakta personuppgiftsansvarig.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig

Telefon: 08-582 490 11
E-post: info@brobiobransle.se